Sandsopning

   


GK Mark & Trädgård ABTrädgård - Schakt - Anläggning0703 41 50 31Sandsopning


Vi sopar sand tillsammans med våra sammarbetspartners

under våren.

Vi kan utföra de flesta sopningsuppdragen och tillhandahåller de maskiner som behövs.

Lövblåsarna tankar vi med aspens miljöbensin.

Vi har hittills fått uppdrag av bostadsrättsföreningar, fastighetsbolag, industrier och större företag.

                                                                        Parkservice Stockholm AB


Ring/maila oss och meddela adressen och vad ni vill ha sopat så återkommer vi med pris.