Grundisolering och dränering


Grundisolering och Dränering

Gk Mark & Trädgård AB utför dräneringar och grundisoleringar enligt isodränmetoden.

Som certifierat isocert entreprenör lämnar vi dokumentaton på utfört arbete med egenkontroll och bilder.

Läs mer om isodränmetoden på isodräns hemsida: Isodrän