Sandsopning

Sandsopning


Vi sopar sand tillsammans med våra sammarbetspartners

under våren.

Vi kan utföra de flesta sopningsuppdragen och tillhandahåller de

maskiner som behövs.

Lövblåsarna tankar vi med aspens miljöbensin.

Vi har hittills fått uppdrag av bostadsrättsföreningar,

fastighetsbolag, industrier och större företag.

                                                              

Ring/maila oss och meddela adressen och vad ni vill ha sopat

så återkommer vi med pris.